Site Loader
Valiva Oy on monialayhtiö, joka on erikoistunut integroituun alihankintaan. Yhdistämme motivoituneet tekijät haasteellisiinkin tehtäviin.
Toiminta asiakkaan seinien sisäpuolella:
 - Henkilöstömme vastaa asiakkaan tiloissa sovituista tehtävistä ja raportoi niistä sovitulla tavalla toimiten samalla tavalla kuin asiakkaan oma henkilöstö.

Toiminta asiakkaan seinien ulkopuolelle:
- Hoidamme sovitut tehtävät omissa toimitiloissamme ja toimitamme valmiit palvelut tai tuotteet asiakkaalle sovitulla tavalla.
- Olemme asiakkaan etäyksikkö joka toimii asiakkaan määrittämien laatukriteereiden mukaan sekä käyttää asiakkaan omaa tuotannonohjausjärjestelmää jolloin seuranta on reaaliaikaista.

Molemmat toimintamallit voidaan yhdistää jolloin voimme tehdä osan tehtävistä etänä ja toimittaa valmis palvelu tai tuote perille asiakkaan tiloihin. Tuote tai palvelu voidaan toimittaa myös suoraan loppuasiakkaalle.

Kaikissa toimintamalleissa olemme integroituneet asiakkaan omaan tuotannonohjaukseen ja tehtävät suoritetaan ja raportoidaan sovitusti.